Trò chơi cho nữ Angel Fighters

(3.04 MB) được thêm vào 31 May 2007 6,332 số lần chơi 2 Người chơi, Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Chiến đấu Đường phố, Đập hết, Con gái, Miễn phí
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Ava Halloween Dessert Shop
608 số lần chơi
Chơi game HTML5

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
54.05%
Không
 

Mô tả game:

Choose from among these different babes and help her fight her way to victory against fellow angel babes. Good luck and enjoy!

Các điều khiển game:

Player 1 - Numpad 4,7,8,9,6 - Move.
Ins - Guard.
Home - Punch.
PgUp - Kick.
Del / PgDn - Super Attack.

Player 2 - J,U,I,O,L - Move.
Q - Guard.
W - Punch.
E - Kick.
A / D - Super Attack.

Bình luận

Angel Fighters
Angel Fighters
Chơi ngay!