Trò chơi cho nữ Kid's Room 6

(492 KB) được thêm vào 05 Jul 2007 2,132 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Con gái, Trang trí, Phòng, Miễn phí
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Ice Princess' Doll-house
774,244 số lần chơi
Chơi game HTML5

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
66.67%
Không
 

Mô tả game:

This kid needs some serious help. Her room must be tidied up before her friends came in. Help her up and have fun!

Các điều khiển game:

Mouse - To interact.

Bình luận

Kid's Room 6
Kid's Room 6
Chơi ngay!