Trò chơi cho nữ Sweet Country

(1.28 MB) được thêm vào 10 Jul 2007 2,173 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Con gái, Thu thập, Thức ăn, Miễn phí
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Connect the Pipes
131 số lần chơi
Chơi game HTML5

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
68.57%
Không
 

Mô tả game:

Collect yummy foods along the way while dodging all those monsters.

Các điều khiển game:

Arrow keys-To move.
Space bar- To spray.

Bình luận

Sweet Country
Sweet Country
Chơi ngay!