Trò chơi cho nữ Sweet Country

(1.28 MB) được thêm vào 10 Jul 2007 1,874 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Con gái, Thu thập, Thức ăn, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
67.65%
Không
 

Mô tả game:

Collect yummy foods along the way while dodging all those monsters.

Các điều khiển game:

Arrow keys-To move.
Space bar- To spray.

Bình luận Spinner

Sweet Country
Sweet Country
Chơi ngay!